מוקד מכירות: 3830* | 053-8835070

חיפוש
Filters

מסירת פסולת אלקטרונית

מסירת פסולת אלקטרונית

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012 (סעיפים 30 א' 30 ג' ו- 30ד')
הנך זכאי/ת בעת אספקת המוצר שרכשת למסור את המוצר הישן מביתך ללא תמורה או עלות פינוי בהתאם להנחיות החוק:

1. המוצר המפונה צריך להיות מאותה קבוצת סיווג שנועד לשימוש דומה למוצר הנמכר
2. יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן. המוצר הישן יימסר על ידך בסניפינו או למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ויועבר על ידינו למחזור מוכר או שימוש חוזר.
3. לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.
4. המוצר הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל, גז או מים, רהיט או כל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרות במעמד הפינוי

במקרים הבאים הנחשבים לפינוי חריג ובאישור הלקוח מראש, ראשי המשווק לדרוש מהלקוח תשלום בגין פינוי המוצר הישן, בהתאם לתעריף שנקבע להובלות חריכות והכל בהתאם להוראות "נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח" של המשרד להגנת הסביבה מיום 24.07.2017.

• כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן.
במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין לא יגבה תשלום בגין הפינוי.
• לא יתבצע פינוי של ציוד ישן באמצעות מנוף
• כאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן. (למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו)